Feet in a circle

The TMF is sponsored by:Clips4Sale Banner


What's New?

8/9/2022

Visit the TMF Gathering forums for information on who is meeting up where!

Tickle Experiment

clips4sale.com


The largest clips store online

Explore the TMF

Link Us!

Link your site to the TMF. Info here

Live Camgirls!

Live Camgirls

Streaming Videos

Pic of the Week

Pic of the Week

Trivia Winner:

brad1701

Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Join Date
  Oct 2019
  Location
  Stockholm
  Posts
  5

  Lightbulb Söker kittlingsvänner / Try to find friends like tickling!

  Hejsan !! / Hello !!

  - - -
  Jag är en man på 40 år från Sverige som söker jämnåriga / yngre vänner som är intresserade av kittling!

  För att det ska bli rättvist så förväntar jag mig att just du är mycket kittlig och om du vill får du även kittlas också.
  Senast jag själv blev kittlad var för runt 30 år sedan och det jag minns är att jag på den tiden var enormt kittlig på sidorna
  då personen satt på mina armar och klämkittlade mig mjukt på sidorna!

  * * *
  I am a man of 40 years from Sweden who is looking for peers / younger friends who are interested in tickling!

  In order for it to be fair, I expect that you are very ticklish and if you want, you can also be tickled as well.
  The last time I myself was tickled was about 30 years ago and what I remember is that at that time I was enormously tickled on the sides
  when the person sat on my arms and tickled me softly on the sides!

  - - -
  Det som vore mycket roligt är att få möjlighet att binda och kittla en person som är mycket kittlig!
  Jag vill testa att binda och kittla en person både face up och face down.

  Face up:
  En fantastisk chans att kittla personen under armarna, på sidorna, runt midjan, på och runt knäna!
  Extra roligt om den man kittlar har ögonbindel på sig så att personen får uppleva kittlingen mycket bättre!

  Face down:
  En fantastisk chans att kittla personen i nacken, på sidorna, runt midjan, under sidan av knäna och under fötterna!
  Personen behöver egentligen inte ögonbindel då eftersom all kittling sker bakom synhåll.

  Personen man kittlar ska helst ha bar överkropp och tigha badshorts / sidenboxers på sig!
  Ligger personen på rygg kan personen även testa att ha på sig en tight men öppen kavaj för tyget på kavajens insida
  ger en speciell känsla mot kroppen. Eftersom kavajen är öppen är det ändå lätt att komma åt att kittla armhålor till exempel.

  * * *
  What would be very fun is to have the opportunity to bind and tickle a person who is very ticklish!
  I want to try to tie and tickle a person both face up and face down.

  Face up:
  A fantastic chance to tickle the person under the arms, on the sides, around the waist, on and around the knees!
  Extra fun if the person you tickle is wearing blindfolds so that the person can experience the tickling much better!

  Face down:
  A fantastic chance to tickle the person in the neck, on the sides, around the waist, under the side of the knees and under the feet!
  The person does not really need blindfolds then because all tickling takes place behind sight.

  The person you tickle should preferably wear a bare upper body and tight swimming shorts / silk boxers!
  If the person is lying on their back, the person can also try to wear a tight but open jacket for the fabric on the inside of the jacket.
  gives a special feeling to the body. Because the jacket is open, it is still easy to tickle the armpits, for example.

  - - -
  Jag är även lite nyfiken på att uppleva hur det är att själv bli bunden och kittlad! Även fast det är fantastiskt underhållande att se
  andra personer bli kittlade när de är bundna så väcks även en nyfikenhet att själv testa!

  Det är en rejäl utmaning men ändå spännande! Att själv ta reda på hur mycket man klarar av och hur man försöker anstränga
  sig själv att stå ut hur jobbigt det än är. På film så både ser och hör man när de tycker det är jobbigt men eftersom de är bundna
  har de inget annat val än att fortsätta stå ut.

  Det som ser mest ansträngande ut på film men samtidigt mest spännande och utmanande att testa på är att bli bunden face down och
  bli mjukt klämkittlad på sidorna och runt midjan!

  * * *
  I'm also a little curious to experience what it's like to be tied up and tickled yourself! Even though it's amazingly entertaining to watch
  other people get tickled when they are tied up, a curiosity to test yourself is also aroused!

  It is a real challenge but still exciting! To find out for yourself how much you can handle and how you try to make an effort
  himself to endure no matter how hard it is. On film, you both see and hear when they think it's hard but because they are bound
  they have no choice but to persevere.

  What looks most strenuous on film but at the same time most exciting and challenging to test is to be tied face down and
  be gently squeezed on the sides and around the waist!

  - - -
  För att det ska bli rättvist får vi binda och kittla varandra! För att avgöra vem som ska få bli kittlad först för den som kittlar först får nämligen
  låta sig bli kittlad efteråt!

  Man kan ha olika utmaningar innan där den som vinner får välja att låta sig bli kittlad först eller vara den som får kittla först!
  Utmaningarna handlar främst om olika kittlingsreltaderade uthållighetsgrenar, som t.ex. vem som kan hålla upp armarna
  längst medan denne blir kittlad.

  * * *
  In order for it to be fair, we have to tie and tickle each other! To decide who should be allowed to be tickled first for the one who tickles first gets namely
  let yourself be tickled afterwards!

  You can have different challenges before where the winner can choose to be tickled first or be the one to tickle first!
  The challenges are mainly about different tickling-related endurance branches, such as. who can hold up their arms
  longest while this is being tickled.

  - - -
  Här kommer inspirerande filmer / Here I link to inspirated movies:

  Kvinnor blir bundna och kittlade face down / Nice woman be tied and tickled face down:
  https://vk.com/video438439187_456239037
  https://vk.com/video263704165_170788436

  Kvinnor blir bundna och kittlade face up / Nice woman be tied and tickled face up:
  https://vk.com/video125300119_162127966
  https://vk.com/video547024243_456239067

  Män blir bundna och kittlade face down / A nice ticklish guy be tickled face down:
  https://vk.com/video241740244_167523546
  https://thegay.com/videos/138876/ajuna-tickled/

  Män blir bundna och kittlade face up / A ticklish guy be tickled face up:
  https://vk.com/video249966184_169186758
  https://vk.com/video431059863_456239164
  https://biguz.net/watch.php?id=99239...klish-tickled-...
  https://www.xvideos.com/video2436374...ler_segment_1_

  Män blir bundna och kittlade både face up och face down / A nice guy be tied and tickled both face up and face down:
  https://vk.com/video431059863_456239111
  https://vk.com/video431059863_456239160

  - - -
  Tickler 1981 från Sverige / from Sweden !!
  Last edited by Tickler_1981; 04-03-2022 at 03:21 PM.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •